تازه های تعلیم و تربیت

روش های آموزش صرفه جویی به کودکان

مجموعه: تعلیم و تربیت آموزش صرفه جویی به کودکان   آموزش صرفه جویی به کودکان چگونه است؟ صرفه جویی یکی از نکته هایی است که باید حتما آن را به فرزند خود آموزش بدهیم و دانستن آن برای هر فردی الزامی است. اگر فرزند شما در کودکی آموزش نبیند در …

توضیحات بیشتر »

یک پدر باید با دخترش در سنین مختلف چگونه رفتار کند؟

مجموعه: تعلیم و تربیت رفتار پدر با دختر در سنین مختلف نیازمند مهارت است   نحوه رفتار پدر با دختر در سنین مختلف خانواده اولین نهادی است که افراد در آن متولد می شوند و رشد می یابند پس باید در نظر داشت که پرورش و یادگیری صحیح تربیت کودک از …

توضیحات بیشتر »

شخصیت خوب برای کودکان: چگونه فروتنی را به فرزندان خود بیاموزیم؟

مجموعه: تعلیم و تربیت اهمیت آموزش فروتنی به کودکان   راهکارهای ساده و مفید برای آموزش فروتنی به کودکان  خانواده ها و پدر و مادرها در زندگی و رفتار کودکان نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی دارند. والدین باید الگوی رفتاری مناسبی برای فرزندان خود باشند. یکی از ویژگی‌هایی که …

توضیحات بیشتر »

چه زمانی کودک “نه” را درک خواهد کرد؟

مجموعه: تعلیم و تربیت یکی از دغدغه های والدین این است که کودک چه زمانی کلمه نه را درک می کند   کودک در چه سنی کلمه نه را می فهمد؟  انضباط ، موضوعی است که در مجمع والدین یکی از بحث بر انگیز ترین هاست. همه پدر ها و …

توضیحات بیشتر »

چه زمانی باید حمام رفتن با کودک را متوقف کنیم؟

مجموعه: تعلیم و تربیت زمانی که احساس کردید باید حمام کردن با فرزند را متوقف کنید، این کار را انجام دهید   حمام رفتن کودکان در سنین مختلف، چگونه باید باشد؟  این سوالی است که برای همه والدین آن را می پرسند آنها می خواهند بدانند کودک به چه سنی …

توضیحات بیشتر »

آموزش به کودکان برای کنترل آروغ و باد معده جلوی دیگران

مجموعه: تعلیم و تربیت آموزش کنترل باد معده و آروغ به کودکان   چطور به بچه‌ها بگویید آروغ زدن و رها کردن گاز معده را کنترل کنند کودکان می توانند از هر مورد کوچکی، برای خنده و شادمانی استفاده کنند، آروغ زدن یا گاز معده در خانه و در حضور …

توضیحات بیشتر »